hlavná stránka
Infolinka: + 421 908 940 513
+ 421 905 416 567

juko@juko.sk

Elektronická faktúra

Elektronická faktúra nahrádza papierové dokumenty. Jej cieľom je úspora nákladov, šetrenie životného prostredia a automatizácia procesu vydávania faktúr.

Výhody elektronickej faktúry:

  • úspora nákladov na poštovné - čo ušetríme na pošte, zostane Vám (zľava za elektronickú faktúru)
  • dopad na životné prostredie (úspora papiera atď.)
  • rýchlejší prístup k faktúre (rýchlejšie vyhľadanie vo Vašej e-mailovej schránke či počítači)
  • úspora miesta na archiváciu dokladov vo vašej domácnosti
  • automatizácia procesu vydávania faktúr
  • úspora ľudskej práce (balenie a distribúcia obálok)
  • elektroncká faktúra je bezplatná

Ak si prajete, aby sme Vám zasielali faktúry elektronicky, požiadajte o to písomne listom alebo e-mailom na adresu juko@juko.sk, alebo sms správou na číslo 0905 416 567. Uveďte Vaše meno, adresu, prípadne variabilný symbol z poslednej faktúry a e-mailovú adresu, na ktorú chcete, aby Vám bola elektronická faktúra zasielaná. Elektronická faktúra vo formáte PDF nahradí papierovú faktúru, čiže Vám už faktúra nebude chodiť poštou, ale na e-mail. Zákazníci, ktorí požiadajú o zasielanie elektronických faktúr, získajú zľavu 0,40€ z mesačnej platby za Internet. Zľava bude poskytnutá len na elektronicky zaslaných faktúrach.

Dôležité oznamy
Zvyšujeme rýchlosti
Uvoľnili sme horné limity rýchlostí. Maximálnu rýchlosť pripojenia u programov Štandard sme navýšili o 50% všade tam, kde je to technicky možné. Ak chcete zistiť, či Vám bola rýchlosť bezplatne navýšená alebo chcete rýchlejší internet, zavolajte nám na 0905 416 567.
22. 3. 2016

© Copyright JUKO s.r.o. Prešov