hlavná stránka
Infolinka: + 421 908 940 513
+ 421 905 416 567

juko@juko.sk

Odpovede na Vaše prípadné otázky

Mám záujem o pripojenie k Internetu. Čo ďalej?
Čo je to wi-fi?
Čo je to agregácia a aký má vplyv na rýchlosť pripojenia?

Mám záujem o pripojenie k Internetu. Čo ďalej?
1. Vyberte si jeden z našich programov podľa Vašich potrieb.

Ak neviete, ktorý je pre Vás najvhodnejší, neváhajte nám zavolať. Radi Vám poradíme, aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní. Navyše, u nás máte prvé dva týždne po pripojení skúšobné. Počas nich môžete odstúpiť od zmluvy bez sankcií.

2. Zistite možnosti pripojenia vo Vašej domácnosti, dohodnite si obhliadku.

Mapu pokrytia a zoznam obcí, v ktorých máme pokrytie, nájdete na našich stránkach. Je však možné, že Vás dokážeme pripojiť aj v iných lokalitách. Neváhajte nám preto zavolať.

Možnosti Vášho pripojenia závisia aj od viditeľnosti prípojných bodov z Vašej domácnosti a vzdialenosti od nich. Zavolajte nám, pošlite nám sms alebo e-mail a dohodneme sa na obhliadke miesta, kde si chcete zriadiť pripojenie k Internetu. Navrhneme Vám riešenie, ktoré zabezpečí najvyššiu možnú kvalitu pripojenia a s ktorým budete spokojní. Spravíme Vám cenovú kalkuláciu daného riešenia. Prípojné zariadenia si môžete kúpiť od nás a radi Vám ich inštalujeme alebo, ak to technické špecifikácie umožňujú, môžete využiť zariadenia, ktoré už vlastníte. Za zariadenia, ktoré sme nedodali, však neručíme.
Cena za pripojenie sa odvíja od ceny zariadení, dopravy a ceny práce za inštaláciu.

3. Zmluvné dojednanie

Po ústnej dohode Vám pripravíme zmluvu a doručíme Vám ju osobne alebo zašleme poštou. Označenú kópiu zmluvy nám potom obojstranne podpísanú vrátite.

4. Fakturácia

V prvom mesiaci pripojenia Vám bude účtovaná pomerná cena za pripojenie odvodená od počtu dní, ktoré ste boli v danom kalendárnom mesiaci pripojení. V každom ďalšom kalendárnom mesiaci Vám bude fakturovaná suma podľa platného cenníka. Faktúry vydávame mesačne vždy v polovici kalendárneho mesiaca za daný kalendárny mesiac so splatnosťou na konci mesiaca. Po dohode Vám však môžeme vydávať faktúry napr. štvrťročne alebo polročne. Ak chcete ušetriť čas a peniaze, zriaďte si trvalý príkaz v banke alebo plaťte cez Internet banking. U nás môžete ušetriť, ak požiadate o elektronickú faktúru. Bližšie informácie nájdete tu.

5. Spokojne si užívajte Internet

Udiať sa môže čokoľvek a Internet Vám nepôjde, ako by ste si predstavovali. Príčin môže byť veľa od vírusov, nastavení Vášho počítača, rušenia, technických závad na Vašom prijímacom zariadení až po banality ako vytiahnutý kábel zo zásuvky. Čím skôr sa na chybu príde, tým skôr budete znova spokojní. Zavolajte nám hneď, ako zistíte, že Internet nejde alebo sa jeho kvalita znížila.

Čo je to wi-fi?

Wi-fi alebo tiež mikrovlnné, bezdrôtové - wireless či rádiové pripojenie, umožňuje rýchle pripojenie k Internetu. Označuje sa tiež ako alternatívny spôsob pripojenia, pretože je lacnejšou a výhodnejšou možnosťou oproti pevným analógovým, digitálnym alebo optickým káblom. Účastník takéhoto pripojenia teda nie je viazaný na telefónnu linku. Na prenos dát je potrebná dobrá viditeľnosť jedného z našich prípojných bodov.

Čo je to agregácia a aký má vplyv na rýchlosť pripojenia?

Ag­re­gá­ciou sa pri inter­ne­to­vých služ­bách na­zý­va zdie­ľa­nie ur­či­té­ho cel­ko­vé­ho pre­no­so­vé­ho pás­ma väč­ším po­čtom uží­va­te­ľov. Býva vyjadrená agregačným pomerom. Čím je agregačný pomer nižší, tým je kvalita služby vyššia. Agregácia umožňuje poskytovanie pripojenia do Internetu širokej verejnosti za prijateľnú cenu.
Prakticky by sa agregácia dala vysvetliť na bežnom príklade s bankou. Žiadna banka nemá na svojej pobočke k dispozícii v hotovosti peniaze všetkých svojich klientov. Je totiž málo pravdepodobné, že by sa všetci klienti rozhodli vybrať všetky peniaze v jeden deň. Preto jej stačí určitá rezerva. Podobne je to s poskytovaním Internetu. Žiaden poskytovateľ nemá k dispozícii kapacitu o veľkosti súčtu kapacít jeho klientov, pretože v určitom okamihu je pripojená iba časť jeho klientov. Ak by mal mať poskytovateľ k dispozícii kapacitu o veľkosti súčtu kapacít jeho klientov, jeho náklady by sa zdvihli a cena za pripojenie do Internetu pre klientov by bola vysoká.
Agregácia pohybujúca sa okolo 1:10 znamená, že sa rýchlosť pripojenia zníži málokedy. Agregácia okolo 1:20 znamená, že rýchlosť môže mierne kolísať najmä v špičke. Zo zvyšujúcim sa agregačným pomerom rýchlosť kolíše výraznejšie a klesá nižšie.

Dôležité oznamy
Zvyšujeme rýchlosti
Uvoľnili sme horné limity rýchlostí. Maximálnu rýchlosť pripojenia u programov Štandard sme navýšili o 50% všade tam, kde je to technicky možné. Ak chcete zistiť, či Vám bola rýchlosť bezplatne navýšená alebo chcete rýchlejší internet, zavolajte nám na 0905 416 567.
22. 3. 2016

© Copyright JUKO s.r.o. Prešov