hlavná stránka
PO - PI od: 9 00 - 17 00. Mimo uvedených hodin v prípade problémov zašlite sms.
Infolinka: + 421 908 940 513
+ 421 905 416 567
Objednávky: + 421 915 346 858
Ekonomické oddelenie: + 421 948 788 149
Ako platiť za Internet

Faktúry vydávame mesačne vždy v polovici mesiaca za daný kalendárny mesiac so splatnosťou na konci mesiaca. To znamená faktúra napr. za mesiac január je vydaná v polovici januára a splatná ku koncu mesiaca január.

Trvalým príkazom
Platba trvalým príkazom je najjednoduchší spôsob.
Zriaďte si trvalý príkaz v banke alebo cez internet banking v prospech účtu: 313782023/7500 (ČSOB)
Variabilný symbol: uveďte variabilný symbol z poslednej faktúry
Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: do 30. dňa v mesiaci

Bankovým prevodom
Každý mesiac po doručení faktúry ju uhraďte bankovým prevodom priamo v pobočke banky alebo cez internet banking.
Účet, variabilný symbol, konštantný symbol a deň splatnosti sú uvedené na danej faktúre.

Poštovým poukazom
Poštový poukaz je potrebné vypísať ručne na pošte.
Účet, variabilný symbol, konštantný symbol a deň splatnosti sú uvedené na danej faktúre.

Osobným vkladom na účet v ČSOB
Účet, variabilný symbol, konštantný symbol a deň splatnosti sú uvedené na danej faktúre.

Dôležité oznamy
Zvyšujeme rýchlosti
Uvoľnili sme horné limity rýchlostí. Maximálnu rýchlosť pripojenia u programov Štandard sme navýšili o 50% všade tam, kde je to technicky možné. Ak chcete zistiť, či Vám bola rýchlosť bezplatne navýšená alebo chcete rýchlejší internet, zavolajte nám na 0905 416 567.
22. 3. 2016

© Copyright JUKO s.r.o. Prešov