hlavná stránka
Infolinka: + 421 908 940 513
+ 421 905 416 567

juko@juko.sk

Profil

Poslanie
Poslaním spoločnosti je poskytovanie kvalitných internetových a sieťových služieb. Snažíme sa o individuálny prístup a individuálne riešenie problémov, o navrhnutie riešení na mieru a osobný kontakt so zákazníkmi.

História
Spoločnosť JUKO s.r.o. Prešov bola v obchodnom registri zapísaná už od roku 1992. V roku 2002 však vznikla myšlienka zmeniť jej smer. Do firmy vstúpil Ing. Vaško a spolu s Ing. Koporcom sa rozhodli budovať lokálnu regionálnu sieť s cieľom poskytovať pripojenie do Internetu s využitím drôtovej a bezdrôtovej technológie. Vízia bola jasná: postaviť zdravú firmu bez pôžičiek, ktorej kapitálom budú vedomosti a prístup k zákazníkom. V novembri 2002 požiadali na Telekomunikačnom úrade o registráciu a splnili podmienky pre šírenie Internetu.

Dnes JUKO s.r.o. Prešov poskytuje možnosť pripojenia k Internetu v 116 obciach na východnom Slovensku a svoje pôsobenie stále rozširuje.

Technológia
Pre šírenie signálu využíva JUKO sr.o. Prešov mikrovlnnú technológiu v rámci všeobecného povolenia telekomunikačného úradu v pásmach 2,4 GHz, 5 GHz a po modernizácii v roku 2010 aj 10 GHz. Svoju internetovú sieť využíva tiež pre poskytovanie služieb monitorovacích a kamerových systémov.

Pre kvalitné, cenovo dostupné a spoľahlivé fungovanie systému využíva JUKO s.r.o. Prešov zariadenia podľa normy 802.11a/b/g s prenosovými rýchlosťami 11Mbps, 54Mbps, až 108Mbps. Spravuje vlastný WEB, mail, proxy, DNS, DHCP, FTP server.

Spoločenská zodpovednosť
Našou firemnou farbou je zelená. Zelení sa snažíme byť aj voči životnému prostrediu. Veľa našich zariadení využíva elektrickú energiu z vlastných solárnych a veterných elektrární.

K šetreniu životného prostredia prispievajú aj elektronické faktúry. Našich zákazníkov sa snažíme motivovať k tomu, aby ich využívali, zľavou za elektronickú faktúru vo výške 0,40 €.

Dôležité oznamy
Zvyšujeme rýchlosti
Uvoľnili sme horné limity rýchlostí. Maximálnu rýchlosť pripojenia u programov Štandard sme navýšili o 50% všade tam, kde je to technicky možné. Ak chcete zistiť, či Vám bola rýchlosť bezplatne navýšená alebo chcete rýchlejší internet, zavolajte nám na 0905 416 567.
22. 3. 2016

© Copyright JUKO s.r.o. Prešov